PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Fotogrāfija

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums JVMM 16334

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Virsraksts vai nosaukums Jelgavas novada  lauksaimniecības darbinieki - pirmrindnieki Maskavā pie Latvijas PSR paviljona Vissavienības Lauksaimniecības izstādē.1. rindā no labās Meldere Milda Jelgavas raj. Ķolhoza "Padomju Jaunatne" zirgkope. 6. no kreisās V.Gredzens
Priekšmeta nosaukums Fotogrāfija
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli >> Fotogrāfijas
Vairāk