PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Lūgums

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 208 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Lūgums Valsts un Ministru prezidentam
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Rokraksts ,ar zīmuli uz papīra rakstīts melnraksts Valsts un Ministru prezidentam ,2 lpp.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls