PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokuments

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 213 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Ainažu ugunsdzēsības biedrības vēstule
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Dokuments uz dzeltenas krāsas lapas.Augšpusē uzraksts  -Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, zem tā Ainažos, Valdemāra iela Nr.35 .Svītra, zem tās -14. martā 1939.g. Nr. 19. Adresēts Iekšlietu ministrijas būvniecības departamentam.  Parakstījis sekretārs T. Kapmalis.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls