PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokuments

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 217 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Rēķins Nr.0366
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Uz firmas Gunnar Haagensen veidlapas ar rakstāmmašīnu drukāts teksts.Kreisā pusē uzlīmētas markas par summu 11 latu un 70 santīmu.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls