PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ielūgums

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 231 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Ielūgums uz Salacgrīvas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 30 gadu pastāvēšanas svētkiem
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi >> Ielūgumi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Ielūguma teksts iespiests uz papīra .Vienā pusē ugunsdzēsēju emblēma  sarkanā krāsā,teksts melnā krāsā,ielūguma otrā pusē teksts iespiests melnā krāsā, 30gadu pastāvēšanas svētkos  iespiests sarkanā krāsā.Adresāts ierakstīts rokrakstā
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls