PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1155 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Paziņojums par ugunsdzēsēju komandas virsnieka vai virsnieka vietnieka kursiem
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts

Paziņojuma teksts iespiests uz baltas papīra lapas.Adresāts ierakstīts rokrakstā.

Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls