PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Piedāvājuma vēstule

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1218 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums

Reklāmas piedāvājums

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi >> Reklāmas lapas
Kolekcija Dokumenti
Izgatavošanas vieta Rīga
Priekšmeta apraksts Iespiesta lapa , lapas apakšpusē Latvijas ugunsdzēsēju organizāciju savienības spiedogs
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls