PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Jēkabpils Vēstures muzejs
Uzskaites apzīmējums JkNM 7072

Virsraksts vai nosaukums Dignājas ev.-lut. draudzei, draudzes valdes pārskats par darbību 1933.gadā
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Reliģija. Teoloģija
Kolekcija Grāmatas
Izgatavošanas vieta Jēkabpils
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.30-tie gadi
Materiāls Papīrs
Autentiskums Oriģināls