PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Rokraksts

Andreja Upīša memoriālais muzejs
Uzskaites apzīmējums AUMM 13301

Virsraksts vai nosaukums "Paša raksti = 1964 - 1967"
Autors vai darinātājs A.Upīts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti
Kolekcija Andrejs Upīts
Izgatavošanas vieta Latvijas PSR
Izgatavošanas datums/gads 17.11.1967
Priekšmeta apraksts saraksts (uz mapes), uzmetums, 2 lpp.
Vairāk