PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Mājas grāmata

Jūrmalas pilsētas muzejs
Uzskaites apzīmējums JPM Pmk. 36415

Virsraksts vai nosaukums Mājas grāmata
Priekšmeta nosaukums Mājas grāmata
Priekšmeta apraksts Bēšos papīra vākos, brošēta ar 2 metāla skavām. Uz priekšējā vāka augšmalā violets spiedogs “Miervalda Ķemera fonds”, atzīme ar parasto zīmuli; vāka vidū uzlīmēta gaiša papīra etiķete ar tipogrāfiski iespiestu virsrakstu un līnijām, aizpildītas rokrakstā ar melnu tinti (“P. Ķemer Parka iela Nr. 21. Ķemeros” – mājas īpašnieces uzvārds, nama adrese). Lappusēs tipogrāfiski iespiests tabulas grafējums paralēli latviešu un krievu valodā, aizpildīts rokrakstā ar tinti latviešu valodā, pie ierakstiem violets spiedogs par reģistrēšanos un par izrakstīšanos no Ķemeriem. Pēdējā lappusē norāde par numurēto lappušu skaitu grāmatā, Rīgas Jūrmalas policijas priekšnieka zīmoga nospiedums violetā krāsā, paraksts.
Satura apraksts Mājas grāmata namam Ķemeros, Parka (tag. Durbes) ielā 21, piederējusi Paulīnei Ķemerei, dzim. Lasmanei, (Lassman; 1876-1942), Anša meitai. P. Ķemere – gleznotāja un mācītāja Miervalža Ķemera (1902–1980) māte. Ieraksti par peldu viesiem, kuri pierakstījušies P. Ķemerei piederošajā namā Parka ielā 21 – reģistrācijas un izrakstīšanās u.c. dati.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Personu dokumenti
Kolekcija Personu dokumenti
Vairāk