PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Iespieddarbs

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums JVMM 31656

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Virsraksts vai nosaukums "Padomju Latvijas 15.gadadienai veltīto Dziesmu svētku programma" 1940.-1955.; 1955.g. 21.-22.jūlija koncerti
Priekšmeta nosaukums Iespieddarbs
Priekšmeta apraksts 8 lpp.
Krājuma veids Pamatkrājums
Vairāk