PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Rokraksts

Andreja Upīša memoriālais muzejs
Uzskaites apzīmējums AUMM 10511

Virsraksts vai nosaukums "Правда", "Ciņa ", "Лит.Газ.   "
Autors vai darinātājs A.Upīts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti
Kolekcija Andrejs Upīts
Izgatavošanas vieta Latvijas PSR
Izgatavošanas datējums no 06.08.1940 AD līdz 08.12.1959 AD
Priekšmeta apraksts izgriezumu saraksts, 3 lpp., tīrraksts
Vairāk