PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Pastkarte

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums K.Sk.1567

Virsraksts vai nosaukums

M. Bergmane - L. Skalbei

Priekšmeta nosaukums

Pastkarte

Priekšmeta apraksts

Pastkarte mašīnrakstā 2 markām un 2 zīmogiem, parakstīta rokrakstā ar melnu tinti. Klāt pievienots vēstules  tulkojums mašīnrakstā uz 1 lpp.

Satura apraksts

Maijas Bergmanes vēstule Lizetei Skalbei par K. Skalbes darbu  tulkojumu precizēšanu.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti >> Korespondence
Kolekcija K.Sk.Korespondence
Vairāk