PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Rokraksts

Andreja Upīša memoriālais muzejs
Uzskaites apzīmējums AUMM 20801

Virsraksts vai nosaukums Otrā sējuma pēdējās nodaļas.
Autors vai darinātājs A.Upīts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti
Kolekcija Andrejs Upīts
Izgatavošanas vieta Rīga
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.50-tie gadi
Priekšmeta apraksts Aploksne ar uzrakstiem.
Vairāk