PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Sekmju grāmata

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums MNM 41254:2

Virsraksts vai nosaukums

Vispārēja skolēnu sekmju grāmata

Priekšmeta nosaukums Sekmju grāmata
Priekšmeta apraksts

Iespiesta ar speciālām iedaļām, kartona vākos.

Satura apraksts

Madonas apr. Mēdzūlas pagasta Ozoliņkalna  sešklasīgās pamatskolas V.klases Nr. 20 1932./33. māc. g. sekmju grāmata. Saturā 16 skolēnu vārdi, uzvārdi, dzimšanas dati, sekmes, ziņas par pārcelšanu 6. klasē. Aizpildītas 5 lapas, parakstījis skolas direktors Jānis Brīvkalns.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Izglītība
Kolekcija Dokumenti
Vairāk