PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Rasējums

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums JIV 507

Virsraksts vai nosaukums Ainažu ostas enkurstienis ATL 54.53, tā specifikācija, tapskrūves ŠK - 64, Š - 64, ŠU - 64.
Priekšmeta nosaukums Rasējums
Priekšmeta apraksts Balta taisnstūra lapa ar rasējumu uz tās.
Satura apraksts Rasējumā attēlota Ainažu ostas enkurstieņa ATL 54.53 specifikācija un tapskrūves ŠK - 64, Š -64, ŠU - 64.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Kartogrāfiskie izdevumi
Kolekcija Kuģniecības objektu rasējumi, tehniskie zīmējumi, skices IV
Vairāk