PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Fotogrāfija

Alūksnes muzejs
Uzskaites apzīmējums ANM-5849

Virsraksts vai nosaukums

VĻKJS 50. gadadienas svinības Alūksnes rajonā, 1968.g.

Priekšmeta nosaukums

Fotogrāfija

Priekšmeta apraksts

Fotogrāfijā redzami brīvā dabā sapulcējušies ļaudis

Satura apraksts

VĻKJS 50. gadadienas svinības Alūksnē, 1968.g. Salidojuma dalībnieku tikšanās ar Mārtiņa Matulēna meitu Rezakā, partizānu vienības kaujas vietā. Priekšplānā no kreisās A.Samsons, A.Lasinskis, M.Zvirbule, A.Mežals, M.Matulēna meita, Strautiņu 8-gad. skolas direktore Liepiņa

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli >> Fotogrāfijas
Žanrs Laikmeta tēma
Vairāk