PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Afiša

Ziedoņa muzejs
Uzskaites apzīmējums IZMp - 764

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Virsraksts vai nosaukums Literāri muzikāla pēcpusdiena, piedalās Imants Ziedonis
Priekšmeta nosaukums Afiša
Priekšmeta apraksts Vertikālas taisnstūras formas, gaiši brūnā krāsā. Augšmalā teksts sīkiem, melniem burtiem, zem tā abās pretējās malās melni kvadrāti ar datējumu, starp tiem viena rindiņa ar tekstu. Centrā trīs rindiņas ar tekstu lieliem, sarkaniem burtiem, starp otro un trešo rindiņu sīks teksts melniem burtiem. Apakšdaļā melniem burtiem teksts par pasākuma dalībniekiem, zemāk tie uzskaitīti, izvietoti abās malās un centrā. Apakšmalā divas paralēlas, melnas līnijas (apakšējā biezāka), starp tām teksts melniem burtiem.
Satura apraksts Afiša par notikumu Straupes kultūras namā, tajā piedalījušies: diriģents Guntis Kļaviņš (1982–2007), koncertmeistars Alfons Jancis (1927 - 2013), ērģelnieks Andrejs Holcmanis (1920 - 2009).
Vairāk