PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Plāns

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums MNM 11827

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Virsraksts vai nosaukums Karavīru kapsētu izvietojuma, karavīru un partizānu, brāļu kapu un individuālo apbedījumu Lielajā Tēvijas karā kritušajiem, fašistiskā terora upuru un 1905.-1907.g.revolūcijā kritušo.
Priekšmeta nosaukums Plāns
Priekšmeta apraksts Horizontāli viegli garena plāna, daudzkārt salocīta lapa ar iezīmētu vietu plānu un nosaukumiem, augšējā kreisajā un apakšējā labajā stūrī informācija rokrakstā.
Satura apraksts Shēmā teritorija starp Barkavu, Lubānu, Kraukļiem, Līdēri, Bērzauni, Līdēri.
Vairāk