PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Krama atšķila

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums JVMM Plgk 15134

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Priekšmeta nosaukums Krama atšķila
Citi priekšmeta nosaukumi Halcedons
Priekšmeta apraksts Neliels dzeltenīgi pelēkbrūns krama fragments. Iespējams, cilvēka apstrādāts.

Krājuma veids Palīgkrājums
Vairāk