PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Diapozitīvi

Balvu Novada muzejs
Uzskaites apzīmējums BLNM-3704/6 Kolekcijas numurs Fd-6/6

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Virsraksts vai nosaukums Kalpotāju dzīvojamā māja
Priekšmeta nosaukums Diapozitīvi
Priekšmeta apraksts Dzeltenā tonī, ievietots rāmītī. Pārfotografēta fotogrāfija.
Satura apraksts Balvu muižas kalpotāju dzīvojamā māja 20.gs. sakumā. Atrašanās vieta - Brīvības iela.
Vairāk