PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Skulptūra

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Kolekcijas numurs Lp-125

Virsraksts vai nosaukums Zoss
Autors vai darinātājs Džems Bodnieks
Priekšmeta tips Lietiskie priekšmeti
Kolekcija Lietišķās mākslas kolekcija
Priekšmeta apraksts Apaļskulptūra. Stilizēta putna figūra ar izstieptu kaklu, augšup pavērstu galvu un atplēstu knābi.
Autentiskums Oriģināls