PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brošūra

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 36383

Virsraksts vai nosaukums

ATSKAITE PAR LĪGUMDARBU

Autors vai darinātājs

Latvijas PSR Valsts agrorūpnieciskā komiteja
Latvijas zemkopības ZPI

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Izgatavošanas vieta Rīgā
Izgatavošanas datums/gads 1989
Priekšmeta apraksts

Mīkstie vāki
Lappušu skaits - 39

Vairāk