PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brošūra

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 36383

Virsraksts vai nosaukums

ATSKAITE PAR LĪGUMDARBU

Priekšmeta nosaukums

Brošūra

Priekšmeta apraksts

Mīkstie vāki
Lappušu skaits - 39

Satura apraksts Veikt iepriekšējos pētījumus par toksisko vielu (smago metālu) saturu augkopības produkcijā un izstrādāt zinātniskās pētniecības programmu 1990. gadam un 13. piecgadei
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Vairāk