PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Fotogrāfija

Alūksnes muzejs
Uzskaites apzīmējums ANM-8963

Virsraksts vai nosaukums Uldis Eduarda d. Stūrsteps (1926.-1945.)
Priekšmeta nosaukums Fotogrāfija
Priekšmeta apraksts Vīrieša portrets - jauns vīrietis gaišiem matiem, gaišā žaketē. O.p. teksts rokrakstā ar zīmuli
Satura apraksts Uldis Eduarda d. Stūrsteps, dzimis 1926.g. Kalncempju pagastā, Sarkanajā armijā iesaukts 1944.g. septembrī, kritis 1945.g.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli >> Fotogrāfijas
Žanrs Citi žanri
Vairāk