PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums KAIK558

Virsraksts vai nosaukums

Literārais kalendārs "Varavīksne"1985. gadam.

Priekšmeta nosaukums

Grāmata

Priekšmeta apraksts

Iesieta cietos vākos, 203+2lpp. Sastādītājas S. Viese un L. Volkova. Mākslinieks O. Bērziņš.

Satura apraksts

K. Barona 150. dzimšanas dienas atcerei iztirzāti folkloras jautājumi, tautasdziesmu estētika, mitoloģiskie tēli latviešu tautasdziesmās, folkloras ietekme uz vairāku latviešu literatūras klasiķu daiļradi, latviešu tautasdziesmu tulkošanas problēmas.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Literatūra
Kolekcija KAIK Grāmatas
Vairāk