PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

FOTOGRĀFIJA

Džūkstes Pasaku muzejs
Uzskaites apzīmējums DŽPM 1207

Virsraksts vai nosaukums DŽŪKSTES DRAMATISKĀ KOPA 1928.G.
Autors vai darinātājs Foto A. Langenfelds
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli
Kolekcija Džūkste un džūkstenieki
Izgatavošanas vieta Džūkste
Izgatavošanas datums/gads 18.11.1928
Materiāls fotopapīrs
Vairāk