PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

FOTOGRĀFIJA

Džūkstes Pasaku muzejs
Uzskaites apzīmējums DŽPM 1211

Virsraksts vai nosaukums DŽŪKSTES KULTŪRAS NAMA DRAMATISKAIS PULCIŅŠ.
Priekšmeta nosaukums FOTOGRĀFIJA
Satura apraksts Džūkstes kultūras nama dramatiskais pulciņš. 1950 - to.g. sāk.
1.r. no kr.  - Arnolds Ceriņš.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli
Kolekcija Džūkste un džūkstenieki
Autors vai darinātājs nav zināms
Vairāk