PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Laikraksts

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 6459/1-2

Virsraksts vai nosaukums

"Latvijas Vēstnesis"

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Izgatavošanas vieta Rīga, Lielā ķēniņa 28
Priekšmeta apraksts

1924.g., Nr. 203.
1925.g., Nr. 192.

Autentiskums Oriģināls