PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Plakāts

Latvijas Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums LUM 1326

Virsraksts vai nosaukums Neaizmirstiet savu pienākumu!
Priekšmeta nosaukums

Plakāts

Priekšmeta apraksts

Zīmēts uz cieta pamata. Augšējā daļā fons sarkans, lejas daļā nodegušas ēkas siluets, un teksts - Rūpēties par vēstures un kultūras pieminekļu saglabāšanu ir pilsoņu pienākums ( no likuma par vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzību un izmantošanu. Rīga 1977.g.)

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Attēlizdevumi >> Plakāti
Kolekcija Ugunsdrošības reklāmas materiāli
Autors vai darinātājs Mākslinieks - P.Justovičs
Vairāk