PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brošūra

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 27453

Virsraksts vai nosaukums

NESMARŽĪGĀS SUŅKUMELĪTES UN CITU IZPLATĪtU NEZĀĻU IZNĪCINĀŠANA
SARKANĀ ĀBOLIŅA SĒJUMOS

Autors vai darinātājs

Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija
Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas ZPI

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Izgatavošanas vieta Rīgā, Komunāru bulvārī 6
Izgatavošanas datums/gads 1976
Priekšmeta apraksts

Mīkstie vāki
Lappušu skaits - 7
Tirāža - 1000 eks.

Vairāk