PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Žurnāls

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 6436/1-26

Virsraksts vai nosaukums

"Mana Māja"

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Priekšmeta apraksts

1942.g., Nr. 2. - 12., 17., 19., 21., 22., 23., 24.
1943.g., Nr. 3., 5., 6., 7., 9., 11., 15., 16., 17.

Autentiskums Oriģināls