PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Mēnešraksts

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 6510/1-111

Virsraksts vai nosaukums

"Kristīgā Balss"

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Priekšmeta apraksts

1921.g. Nr. 2., 5., 7., 8. 1922.g. Nr. 1., 3.-5., 12.-14., 16., 18., 19., 22.,24
1923.g. Nr. 1.-4., 6/7.,10.,11., 15/16., 18., 21.,22.,24.
1924.g. Nr. 1.,3.,4.,6.,9.,18.,19. 1925.g. Nr. 15.,16.,17.,21.
1926.g. Nr. 2.,4.,7.,8.,10.,12/13., 15.-19., 20/21., 22.-24.
1927.g. Nr.1.,2.,4.,6.-11., 12/13., 14.-17., 19.,28.
1928.g. Nr. 1.-10., 11/12.,13.-16., 18.,20.-24.
1929.g. Nr. 1.-6.,7/8.,9.-12.,13/14.,16.,20.-22.
1930.g. Nr. 1.-3.,19.,21.

Autentiskums Oriģināls