PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Žurnāls

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 6406/1-2

Virsraksts vai nosaukums

"Darbs un Zeme"

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Priekšmeta apraksts

1942.g. Nr. 19.; 1943.g. Nr. 2.

Autentiskums Oriģināls