PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 27468

Virsraksts vai nosaukums

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЯБЛОНЬ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Autors vai darinātājs

PSRS Lauksaimniecības ministrija
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Izgatavošanas vieta Jelgavā, 23.tipogrāfijā, Raiņa ielā 27
Izgatavošanas datums/gads 1979
Priekšmeta apraksts

Mīkstie vāki
Lappušu skaits - 167
Tirāža - 500 eks.
.

Vairāk