PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 31648

Virsraksts vai nosaukums

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Научно-практической конференции
пути внедрения прогресивных методов защиты растений
в сельскохозяйственное производство 28-30 июня 1976 г.
ГЕРБИЦИДЫ

Autors vai darinātājs

Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija
VAAI Baltijas filiāle

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Izgatavošanas vieta Rīgā, Ļeņina ielā 1
Izgatavošanas datums/gads 1976
Priekšmeta apraksts

Mīkstie vāki
Lappušu skaits - 181
Tirāža - 500 eks.
.

Vairāk