PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Važiņrota

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums JVMM II 304

Priekšmeta nosaukums Važiņrota
Citi priekšmeta nosaukumi Važiņrota ar krustadatām, važiņu rota
Priekšmeta apraksts Bronzas važiņrota: divas krustadatas (bronzas ar sudraba platējumu) ar važiņām.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Lietiskie priekšmeti >> Rotas >> Krūšu rotas
Kolekcija Kurzemes Provinces muzeja kolekcija - Arheoloģija
Kultūrvēsturiskais apgabals Zemgale
Vairāk