PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums OVMM Pg 4811

Autors vai darinātājs Armīda Priedīte
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras
Kolekcija M Ogres Vēstures un mākslas muzeja kolekcija
Izgatavošanas vieta Rīga
Izgatavošanas datējums no 01.01.1981 AD līdz 31.12.1981 AD
Priekšmeta apraksts Grāmatas autore bijusi Viktora Kalnbērza - AP deputāta un ievērojamā Latvijas ķirurga zinātniskā sekretāre.
Materiāls papīrs, kartons