PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Karte

Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums OVMM 8921

Priekšmeta nosaukums Karte
Priekšmeta apraksts Latvijas Republikas Ogres rajona Maglienas pagasta karte ar māju nosaukumiem.
Administratīvās un zemes lietojumu robežas atbilst stāvoklim uz 1990.gadu.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Kartogrāfiskie izdevumi
Kolekcija Kartes, zemes plāni
Ražotājs vai izdevējs Rietumu filiāle ŽŪATI
Izgatavotājs Zemesprojekts
Vairāk