PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Dokuments

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums JVMM 1329

Virsraksts vai nosaukums Zirga pase ,izdota no Jelgavas apriņķa pašvaldības iestādēm  Platones pagasta valdes zirgu pases reģistra Nr. 404
Priekšmeta nosaukums Dokuments
Priekšmeta apraksts Ar  tipogrāfiski iespiestu  tekstu. Iesieta un  savienota ar  2  metāla  skavām. 15 lpp.Nr. 17854
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Lauksaimniecība
Kolekcija Rakstiskie muzeja priekšmeti (Dokumenti, rokraksti)
Autors vai darinātājs Jelgavas apr. Platones  pag.valde
Vairāk