PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Goda raksts

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1260 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Limbažu rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības padomes goda raksts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Personu dokumenti >> Personu profesionālo (radošo) un sabiedrisko darbību apliecinoši dokumenti
Kolekcija Dokumenti
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.70-tie gadi
Priekšmeta apraksts Iespiesta krāsaina lapa,pamats dzeltenīgi brūns.Augšpusē centrā ugunsdzēsēju ķivere,liesmas,ozollapas,uzraksts GODA RAKSTS
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls