PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Goda raksts

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1268 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Goda raksts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Personu dokumenti >> Personu profesionālo (radošo) un sabiedrisko darbību apliecinoši dokumenti
Kolekcija Dokumenti
Izgatavošanas vieta Ogre
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.60-tie gadi
Priekšmeta apraksts Iespiesta krāsaina lapa,fonā Latvijas PSR karogs, uzraksts GODA RAKSTS latviešu  valodā,aizpildīts mašīnrakstā.Ir zīmogs un paraksti.
Materiāls papīrs
Vairāk