PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Lūgums

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUMp 435 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums

Lūgums

Autors vai darinātājs

Ainažu pilsētas mazpulka vadītājs

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti
Kolekcija Dokumenti
Izgatavošanas vieta Ainaži
Izgatavošanas datums/gads 31.08.1935
Priekšmeta apraksts Ar rakstāmmašīnu aizpildīta lapa
Vairāk