PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Manuskripts

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums PVLMM 88 Kolekcijas numurs Rb 39

Virsraksts vai nosaukums "Atsa,-duris,-veraties!"
Priekšmeta nosaukums Manuskripts
Priekšmeta apraksts Balta papīra lapa ar drukātām nošu līnijām. Tautasdziesmas "Atsa, -duris, -veraties!" vārdu un melodijas pieraksts rokrakstā.
Satura apraksts Latviešu tautasdziesmas "Atsa,-duris,-veraties!" 1960.gada, Jēkaba Graubiņa apdare.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Notis
Kolekcija Rakstiskie materiāli
Vairāk

IZSTĀDES