PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Manuskripts

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums PVLMM 166 Kolekcijas numurs Rat 6

Virsraksts vai nosaukums "Kam šī dziesmiņa?"
Priekšmeta nosaukums Manuskripts
Priekšmeta apraksts Balta lapa, ar dzejoļa "Kam šī dziesmiņa?" tekstu rokrakstā.
Satura apraksts Jēkaba Graubiņa dzejolītis"Kam šī dziesmiņa?", kas ir veltīts, meitai Ievai Graubiņai.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti >> Notis
Kolekcija Rakstiskie materiāli
Vairāk

IZSTĀDES