PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Piezīmju grāmata

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums PVLMM 2950 Kolekcijas numurs Rg 9

Virsraksts vai nosaukums Jāņa Graubiņa piezīmju grāmata
Priekšmeta nosaukums Piezīmju grāmata
Priekšmeta apraksts Grāmatiņa melnos kartona vākos, lapas salīmētas, 58 lappuses.
Satura apraksts Komponista Jēkaba Graubiņa tēva Jāņa Graubiņa dienasgrāmata (piezīmju grāmata). Sākta rakstīt 1916.gada 25.jūnijā. aprakstīta J.Graubiņa dzīve no 5 gadu vecuma.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti >> Piezīmju grāmatas, piezīmes, konspekti
Kolekcija Rakstiskie materiāli
Vairāk

IZSTĀDES