PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs

Adrese Striķu iela 22, Saldus
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

Muzeja struktūrvienības Struktūrvienību saraksts
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 27
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 7787

E-pasta adreses

E-pasta adreses muzejs@saldus.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Agrita Ozoliņa

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Kristīne Dobrovoļska
Amats Krājuma glabātāja
Tālrunis 63807095
E-pasts kristine.dobrovolska@saldus.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums