PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Druvienas Vecā skola - muzejs

Adrese Druvienas pagasts, Gulbenes rajons
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 4
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 2374

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ligita Zvaigznekalne

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ligita Zvaigznekalne
Amats muzeja vadītāja
Tālrunis 26473671
E-pasts druvienas.pagasts@gulbene.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums