PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

E. Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"

Adrese E. Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči", Liepas pagasts, Priekuļu novads
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 7
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 3858

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Tamāra Kurzemniece

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Tamāra Kurzemniece
Amats Muzeja vadītāja
Tālrunis 25601677
E-pasts kalacu.muzejs@priekulunovads.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums