PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Kandavas novada muzejs

Adrese Talsu 11, Kandava
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Kandavas kultūra

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 36
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1305

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Sarma Anģēna

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ināra Znotiņa
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 26468054
E-pasts znotinainara@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums