PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Retro auto muzejs

Muzeja pamatdati

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Adrese Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 12:00 - 18:00
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 12:00 - 18:00
Piektdiena - 10:00 - 16:00
Sestdiena - 11:00 - 14:00
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Portāls Vietas.lv
Informācija citā internetvietnē Olaines pašvaldības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Muzeja mājas lapa Olaines vēstures un mākslas muzejs
Informācija citā internetvietnē Olaines vēstures un mākslas muzeja lapa portālā Draugiem.lv

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 7
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1561

Kontaktpersonas

Direktore Ārija Spuņģe
67146053 26415535(mobilais)
muzejs@olaine.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Liene Johansone

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Eva Liepiņa
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis
E-pasts liepinaeva@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums